Skip to content

Algemene Voorwaarden.

Doelstelling/uitgangspunten Kunst4daagse

De Kunstvierdaagse in Bronckhorst is een vierdaags evenement dat tot doel heeft verschillende gebieden binnen de gemeente met elkaar te verbinden door middel van kunst. Het hart van dit evenement zijn de vier fietsroutes die zijn ontworpen om deelnemers langs de ateliers van lokale kunstenaars te leiden. Het idee is om mensen de kans te geven deze kunstenaars te ontmoeten, hun werk te bewonderen en zelfs met hen in gesprek te gaan over hun creatieve proces.

Bezoekers gedurende vier dagen laten kennisnemen van een rijk en gevarieerd palet aan kunst binnen de gemeentegrenzen van Bronckhorst, zowel in de dorpskernen als in het buitengebied. Er vindt geen ballotage plaats. De kunst4daagse biedt een mix van amateur en professionele kunstenaars, heeft een lage drempel en laat de bezoekers kennisnemen van een grote variatie in aanbod van betaalbare en bereikbare kunst.

De Kunst4daagse Bronckhorst is een initiatief van de werkgroep Kunst4daagse, uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Stichting het WEB, kunstenaarsnetwerk in de Achterhoek.

Voorwaarden voor deelname

 • Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het regelen van een geschikte locatie, het organiseren van zijn expositie en een goede professionele presentatie.
 • Deze dient plaats te vinden binnen de grenzen van de gemeente Bronckhorst. Deelnemende kunstenaars hoeven niet in de gemeente te wonen
 • Op alle locaties zit een beperking van maximaal 5 deelnemers per locatie
 • De eventuele afspraken met door de werkgroep voorgestelde externe locatie vallen onder eigen verantwoordelijkheid
 • De locatie waar geëxposeerd wordt is met ingang van Hemelvaarstdag 4 dagen open van 10.00 – 17.00 uur. Er wordt verwacht dat de kunstenaar aanwezig is.
 • De werkgroep organiseert de 4 (fiets)routes.
 • De werkgroep zorgt voor PR zoals de brochure, de website en de verdere publiciteit. Bij deelname committeer je je tot het uitsluitend gebruik van deze PR materialen.(lees onze algemene voorwaarden)
 • De deelnemersbijdrage geeft recht op plaatsing in de brochure van 1 kunstfoto, een korte tekst van maximaal 400 lettertekens, adres expositie locatie en websitegegevens.
 • Deelnemersbijdrage geeft recht op plaatsing van maximaal 6 kunstfoto’s op de website van de kunst4daagse met identieke tekst als in brochure.
 • Elke deelnemer krijgt ongeveer 20 brochures om zelf uit te delen aan belangstellenden
 • De brochure wordt via de deelnemers verspreid in de gemeente Bronckhorst.

Gebruik van PR-materiaal

Het is uitsluitend toegestaan om het PR-materiaal van Kunst4daagsebronckhorst te gebruiken voor promotionele doeleinden of gerelateerde activiteiten met betrekking tot de Kunst4daagsebronckhorst. Het gebruik van logo’s, afbeeldingen, teksten, of andere inhoud van Kunst4daagsebronckhorst voor commerciële doeleinden of ter ondersteuning van andere evenementen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kunst4daagsebronckhorst.

Het PR-materiaal van Kunst4daagsebronckhorst mag niet worden gewijzigd, vervormd, of aangepast op een manier die de oorspronkelijke bedoeling of betekenis van het materiaal kan veranderen. Elk gebruik van het PR-materiaal moet voldoen aan de richtlijnen en standaarden van Kunst4daagsebronckhorst en mag geen afbreuk doen aan het imago of de integriteit van het evenement.

Voor eventuele vragen over het gebruik van PR-materiaal of verzoeken tot toestemming voor gebruik in specifieke situaties, neem contact op met Kunst4daagsebronckhorst via de aangegeven contactgegevens.

Het Uploaden van Foto’s

Door het uploaden van foto’s voor aanmelding bij de Kunst4Daagse Bronckhorst verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

 1. Eigenaarschap en Toestemming:
  • De deelnemer bevestigt dat hij/zij de rechtmatige eigenaar is van de geüploade foto(‘s) en/of over de vereiste toestemming beschikt van de eigenaar voor gebruik tijdens de Kunst4Daagse Bronckhorst.
 2. Inhoud van de Foto(‘s):
  • De geüploade foto(‘s) moeten in overeenstemming zijn met het doel van de Kunst4Daagse Bronckhorst en mogen geen beledigende, aanstootgevende, illegale of ongepaste inhoud bevatten.
 3. Kwaliteit en Formaat:
  • De foto(‘s) moeten voldoen aan de aangegeven specificaties met betrekking tot kwaliteit, resolutie en bestandsformaat zoals aangegeven in de uploadrichtlijnen.
 4. Rechten en Licenties:
  • De deelnemer verleent Kunst4Daagse Bronckhorst het niet-exclusieve recht om de geüploade foto(‘s) te gebruiken voor promotionele doeleinden in relatie tot het evenement, zowel online als offline.
 5. Verantwoordelijkheid:
  • De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor de geüploade inhoud en vrijwaart Kunst4Daagse Bronckhorst van enige claims, rechtszaken, of schade voortvloeiend uit het gebruik van de foto(‘s).
 6. Verificatie van Informatie:
  • Kunst4Daagse Bronckhorst behoudt zich het recht voor om geüploade foto(‘s) te controleren op geschiktheid en om niet-conforme inhoud te weigeren of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Door het uploaden van foto(‘s) verklaart de deelnemer de bovenstaande voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd.

Back To Top