Skip to content

“klei is er altijd geweest en zal er altijd zijn”
Zowel het draaien als het handvormen zijn in mijn werk terug te vinden. De verwondering over levensvormen en de groei en ontwikkeling die ze inhouden vormt de basis van mijn werk. Steeds weer verrast, soms blij en soms teleurgesteld, maar altijd uitgedaagd om de eenheid tussen vorm en huid neer te zetten.

Locatie
st. Joriskerk
Kerkstraat 1
6996AE Drempt

Telefoonnummer
06-49835741

E-mailadres
heinotten132@gmail.com

Back To Top